BTC/USD
$ 6,470  -0.44%
BTC/EUR
€ 5,631  0.25%
BTC/CNY
¥ 44,800  -0.77%
BTC/GBP
£ 5,000  0.64%
BTC/RUB
₽ 434,184  -0.68%
BTC volume
$ 1.43B
Altcoin volume
$ 4.74B
Crypto market cap
$ 202.14B
    आखख़ििनकारी कीमत % 24 उचच 24 ्म 24 मकात्का # सिक्े बिकाजकाि आ्काि

8bit

8BIT

$ 0.03493804 +0.87 % $ 0.03591509 $ 0.03463841 $ 71
8bit

8bit 8BIT

आखख़ििनकारी कीमत
$ 0.03493804
%
+0.87 %
24 उचच
$ 0.03591509
24 ्म
$ 0.03463841
24 मकात्का
# सिक्े
बिकाजकाि आ्काि
8bit चकार्ट
8bit बिकाजकाि
लेन-िेन ी ज,डच आखख़ििनकारी कीमत 24 मकात्का
Cryptopia 8BIT/BTC $ 0.03493804   $ 71
8bit ि,शल मचडडयका फीडि