BTC/USD
$ 6,727  -0.02%
BTC/EUR
€ 5,777  0.01%
BTC/CNY
¥ 43,048  0.20%
BTC/GBP
£ 5,065  -0.40%
BTC/RUB
₽ 423,985  0.52%
BTC volume
$ 1.47B
Altcoin volume
$ 4.85B
Crypto market cap
$ 280.64B
    आखख़ििनकारी कीमत % 24 उचच 24 ्म 24 मकात्का # सिक्े बिकाजकाि आ्काि

8bit

8BIT

$ 0.11670849 -0.07 % $ 0.11702217 $ 0.11600006 $ 664
8bit

8bit 8BIT

आखख़ििनकारी कीमत
$ 0.11670849
%
-0.07 %
24 उचच
$ 0.11702217
24 ्म
$ 0.11600006
24 मकात्का
# सिक्े
बिकाजकाि आ्काि
8bit चकार्ट
8bit बिकाजकाि
लेन-िेन ी ज,डच आखख़ििनकारी कीमत 24 मकात्का
Cryptopia 8BIT/BTC $ 0.11670849   $ 664
8bit ि,शल मचडडयका फीडि