BTC/USD
$ 3,632  -0.01%
BTC/EUR
€ 3,209  -0.11%
BTC/CNY
¥ 26,061  3.55%
BTC/GBP
£ 2,797  -0.51%
BTC/RUB
₽ 238,441  -0.40%
BTC volume
$ 2.12B
Altcoin volume
$ 6.65B
Crypto market cap
$ 114.22B
    आखख़ििनकारी कीमत % 24 उचच 24 ्म 24 मकात्का # सिक्े बिकाजकाि आ्काि

8bit

8BIT

$ 0.01077418 0 % $ 0.01077418 $ 0.01077418
8bit

8bit 8BIT

आखख़ििनकारी कीमत
$ 0.01077418
%
0 %
24 उचच
$ 0.01077418
24 ्म
$ 0.01077418
24 मकात्का
# सिक्े
बिकाजकाि आ्काि
8bit चकार्ट
8bit बिकाजकाि
लेन-िेन ी ज,डच आखख़ििनकारी कीमत 24 मकात्का
Cryptopia 8BIT/BTC $ 0.01086043   $ 0
8bit ि,शल मचडडयका फीडि