BTC/USD
$ 6,439  -1.02%
BTC/EUR
€ 5,597  -1.51%
BTC/CNY
¥ 43,603  -6.80%
BTC/GBP
£ 5,071  -1.10%
BTC/RUB
₽ 439,287  -1.24%
BTC volume
$ 4.64B
Altcoin volume
$ 5.99B
Crypto market cap
$ 205.20B
    आखख़ििनकारी कीमत % 24 उचच 24 ्म 24 मकात्का # सिक्े बिकाजकाि आ्काि

8bit

8BIT

$ 0.05035217 -1.02 % $ 0.05181738 $ 0.05014519 $ 10
8bit

8bit 8BIT

आखख़ििनकारी कीमत
$ 0.05035217
%
-1.02 %
24 उचच
$ 0.05181738
24 ्म
$ 0.05014519
24 मकात्का
# सिक्े
बिकाजकाि आ्काि
8bit चकार्ट
8bit बिकाजकाि
लेन-िेन ी ज,डच आखख़ििनकारी कीमत 24 मकात्का
Cryptopia 8BIT/BTC $ 0.05035217   $ 10
8bit ि,शल मचडडयका फीडि