BTC/USD
$ 3,295  1.55%
BTC/EUR
€ 2,903  1.64%
BTC/CNY
¥ 22,130  -2.94%
BTC/GBP
£ 2,602  1.63%
BTC/RUB
₽ 234,150  2.09%
BTC volume
$ 1.53B
Altcoin volume
$ 4.32B
Crypto market cap
$ 98.33B
    आखख़ििनकारी कीमत % 24 उचच 24 ्म 24 मकात्का # सिक्े बिकाजकाि आ्काि

8bit

8BIT

$ 0.01774715 0 % $ 0.01774715 $ 0.01774715
8bit

8bit 8BIT

आखख़ििनकारी कीमत
$ 0.01774715
%
0 %
24 उचच
$ 0.01774715
24 ्म
$ 0.01774715
24 मकात्का
# सिक्े
बिकाजकाि आ्काि
8bit चकार्ट
8bit बिकाजकाि
लेन-िेन ी ज,डच आखख़ििनकारी कीमत 24 मकात्का
Cryptopia 8BIT/BTC $ 0.01726657   $ 0
8bit ि,शल मचडडयका फीडि