BTC/USD
$ 4,044  0.99%
BTC/EUR
€ 3,488  0.44%
BTC/CNY
¥ 26,346  -4.78%
BTC/GBP
£ 2,976  -0.26%
BTC/RUB
₽ 254,688  0.41%
BTC volume
$ 3.16B
Altcoin volume
$ 9.89B
Crypto market cap
$ 130.64B
    आखख़ििनकारी कीमत % 24 उचच 24 ्म 24 मकात्का # सिक्े बिकाजकाि आ्काि

carbcoin

CARB

$ 0.06210838 -4.43 % $ 0.06538553 $ 0.06101322 $ 147
Carbcoin

carbcoin CARB

आखख़ििनकारी कीमत
$ 0.06210838
%
-4.43 %
24 उचच
$ 0.06538553
24 ्म
$ 0.06101322
24 मकात्का
# सिक्े
बिकाजकाि आ्काि
carbcoin चकार्ट
carbcoin बिकाजकाि
लेन-िेन ी ज,डच आखख़ििनकारी कीमत 24 मकात्का
Livecoin CARB/BTC $ 0.06093577   $ 113
Livecoin CARB/ETH $ 0.06594973   $ 34
्ुल / औित CARB/USD $ 0.06210838   $ 147
carbcoin ि,शल मचडडयका फीडि