BTC/USD
$ 6,049  -3.49%
BTC/EUR
€ 5,303  -3.66%
BTC/CNY
¥ 43,580  -1.40%
BTC/GBP
£ 4,754  -3.93%
BTC/RUB
₽ 422,281  -4.46%
BTC volume
$ 5.78B
Altcoin volume
$ 7.04B
Crypto market cap
$ 188.03B
    आखख़ििनकारी कीमत % 24 उचच 24 ्म 24 मकात्का # सिक्े बिकाजकाि आ्काि

komodo

KMD

$ 0.99693716 -10.18 % $ 1.1099479 $ 0.99163003 $ 741,558 100,175,983 $ 99,869,160
Komodo

komodo KMD

आखख़ििनकारी कीमत
$ 0.99693716
%
-10.18 %
24 उचच
$ 1.1099479
24 ्म
$ 0.99163003
24 मकात्का
# सिक्े
100.17M
बिकाजकाि आ्काि
$ 99.86M
komodo चकार्ट
komodo बिकाजकाि
लेन-िेन ी ज,डच आखख़ििनकारी कीमत 24 मकात्का
Binance KMD/BTC $ 0.98483842   $ 436,806
Bittrex KMD/BTC $ 0.98199521   $ 135,663
UPbit KMD/KRW $ 0.98756064   $ 70,579
Binance KMD/ETH $ 0.98260015   $ 52,989
Hitbtc KMD/BTC $ 1.2098752   $ 41,794
Cryptopia KMD/BTC $ 0.97757916   $ 2,555
Hitbtc KMD/USDT $ 0.95265574   $ 483
CoinExchange.io KMD/BTC $ 0.84691264   $ 460
Hitbtc KMD/ETH $ 1.0779988   $ 377
्ुल / औित KMD/USD $ 0.99693716   $ 741,558
komodo ि,शल मचडडयका फीडि