X
BTC/USD
$ 11,159  0.69%
BTC/EUR
€ 9,039  0.80%
BTC/CNY
¥ 75,899  3.26%
BTC/GBP
£ 8,051  0.85%
BTC/RUB
₽ 606,523  0.07%
BTC volume
$ 4.13B
Altcoin volume
$ 7.83B
Crypto market cap
$ 511.96B
    आखख़ििनकारी कीमत % 24 उचच 24 ्म 24 मकात्का # सिक्े बिकाजकाि आ्काि

komodo

KMD

$ 5.2450005 -2.76 % $ 5.5448183 $ 5.2358623 $ 3,857,897 100,175,983 $ 525,423,085
Komodo

komodo KMD

आखख़ििनकारी कीमत
$ 5.2450005
%
-2.76 %
24 उचच
$ 5.5448183
24 ्म
$ 5.2358623
24 मकात्का
# सिक्े
100.17M
बिकाजकाि आ्काि
$ 525.42M
komodo चकार्ट
komodo बिकाजकाि
लेन-िेन ी ज,डच आखख़ििनकारी कीमत 24 मकात्का
Bittrex KMD/BTC $ 5.2333956   $ 1,791,218
Binance KMD/BTC $ 5.2490177   $ 1,559,937
Binance KMD/ETH $ 5.2664251   $ 395,871
Cryptopia KMD/BTC $ 5.2682105   $ 94,362
Hitbtc KMD/BTC $ 5.5793130   $ 10,843
Hitbtc KMD/USDT $ 5.1921087   $ 3,816
CoinExchange.io KMD/BTC $ 5.4236501   $ 1,915
Hitbtc KMD/ETH $ 4.8910489   $ 2
्ुल / औित KMD/USD $ 5.2450005   $ 3,857,897
komodo ि,शल मचडडयका फीडि