BTC/USD
$ 8,285  -1.84%
BTC/EUR
€ 6,998  -1.87%
BTC/CNY
¥ 52,854  0.03%
BTC/GBP
£ 6,157  -1.79%
BTC/RUB
₽ 492,064  -2.47%
BTC volume
$ 1.69B
Altcoin volume
$ 5.83B
Crypto market cap
$ 364.75B
    आखख़ििनकारी कीमत % 24 उचच 24 ्म 24 मकात्का # सिक्े बिकाजकाि आ्काि

komodo

KMD

$ 3.2240263 -2.97 % $ 3.3252860 $ 3.1394414 $ 1,785,289 100,175,983 $ 322,970,002
Komodo

komodo KMD

आखख़ििनकारी कीमत
$ 3.2240263
%
-2.97 %
24 उचच
$ 3.3252860
24 ्म
$ 3.1394414
24 मकात्का
# सिक्े
100.17M
बिकाजकाि आ्काि
$ 322.97M
komodo चकार्ट
komodo बिकाजकाि
लेन-िेन ी ज,डच आखख़ििनकारी कीमत 24 मकात्का
Binance KMD/BTC $ 3.2210438   $ 919,857
Bittrex KMD/BTC $ 3.2301569   $ 370,984
UPbit KMD/KRW $ 3.2322280   $ 356,581
Binance KMD/ETH $ 3.2193041   $ 128,317
Cryptopia KMD/BTC $ 3.2379444   $ 5,651
Hitbtc KMD/ETH $ 2.7426923   $ 2,821
Hitbtc KMD/BTC $ 2.4853733   $ 778
Hitbtc KMD/USDT $ 3.1602350   $ 292
CoinExchange.io KMD/BTC $ 2.9059814   $ 7
्ुल / औित KMD/USD $ 3.2240263   $ 1,785,289
komodo ि,शल मचडडयका फीडि