BTC/USD
$ 3,763  2.17%
BTC/EUR
€ 3,303  3.31%
BTC/CNY
¥ 24,945  0.95%
BTC/GBP
£ 2,910  2.74%
BTC/RUB
₽ 256,059  2.46%
BTC volume
$ 2.09B
Altcoin volume
$ 6.38B
Crypto market cap
$ 117.93B
    आखख़ििनकारी कीमत % 24 उचच 24 ्म 24 मकात्का # सिक्े बिकाजकाि आ्काि

shardcoin

SHARD

$ 0.01621708 +5.86 % $ 0.01628489 $ 0.01531736 $ 99
Shardcoin

shardcoin SHARD

आखख़ििनकारी कीमत
$ 0.01621708
%
+5.86 %
24 उचच
$ 0.01628489
24 ्म
$ 0.01531736
24 मकात्का
# सिक्े
बिकाजकाि आ्काि
shardcoin चकार्ट
shardcoin बिकाजकाि
लेन-िेन ी ज,डच आखख़ििनकारी कीमत 24 मकात्का
CryptoBridge SHARD/BTC $ 0.01621708   $ 99
Cryptopia SHARD/BTC $ 0.01843705   $ 0
्ुल / औित SHARD/USD $ 0.01621708   $ 99
shardcoin ि,शल मचडडयका फीडि