BTC/USD
$ 4,040  -1.84%
BTC/EUR
€ 3,510  -1.13%
BTC/CNY
¥ 27,600  0.36%
BTC/GBP
£ 3,045  -0.90%
BTC/RUB
₽ 256,862  -1.40%
BTC volume
$ 4.12B
Altcoin volume
$ 10.79B
Crypto market cap
$ 129.63B
    आखख़ििनकारी कीमत % 24 उचच 24 ्म 24 मकात्का # सिक्े बिकाजकाि आ्काि

shardcoin

SHARD

$ 0.02832200 -1.84 % $ 0.03177539 $ 0.02822990 $ 1,305
Shardcoin

shardcoin SHARD

आखख़ििनकारी कीमत
$ 0.02832200
%
-1.84 %
24 उचच
$ 0.03177539
24 ्म
$ 0.02822990
24 मकात्का
# सिक्े
बिकाजकाि आ्काि
shardcoin चकार्ट
shardcoin बिकाजकाि
लेन-िेन ी ज,डच आखख़ििनकारी कीमत 24 मकात्का
CryptoBridge SHARD/BTC $ 0.02832201   $ 1,305
Cryptopia SHARD/BTC $ 0.01979712   $ 0
्ुल / औित SHARD/USD $ 0.02832200   $ 1,305
shardcoin ि,शल मचडडयका फीडि