BTC/USD
$ 8,880  -8.01%
BTC/EUR
€ 7,301  -7.59%
BTC/CNY
¥ 58,469  -6.00%
BTC/GBP
£ 6,385  -8.03%
BTC/RUB
₽ 520,927  -6.99%
BTC volume
$ 5.53B
Altcoin volume
$ 17.14B
Crypto market cap
$ 379.35B
    आखख़ििनकारी कीमत % 24 उचच 24 ्म 24 मकात्का # सिक्े बिकाजकाि आ्काि

steem

STEEM

$ 3.4607895 -0.61 % $ 3.8712415 $ 2.9799849 $ 83,674,018 252,015,198 $ 872,171,544
Steem

steem STEEM

आखख़ििनकारी कीमत
$ 3.4607895
%
-0.61 %
24 उचच
$ 3.8712415
24 ्म
$ 2.9799849
24 मकात्का
# सिक्े
252.01M
बिकाजकाि आ्काि
$ 872.17M
steem चकार्ट
steem बिकाजकाि
लेन-िेन ी ज,डच आखख़ििनकारी कीमत 24 मकात्का
UPbit STEEM/KRW $ 3.4841444   $ 50,975,526
Binance STEEM/BTC $ 3.4304192   $ 20,153,255
Bittrex STEEM/BTC $ 3.4651408   $ 8,962,109
Binance STEEM/ETH $ 3.4175429   $ 2,987,487
Poloniex STEEM/BTC $ 2.8773607   $ 476,115
Hitbtc STEEM/BTC $ 3.0192662   $ 96,401
Poloniex STEEM/ETH $ 2.8582683   $ 32,343
Tidex STEEM/BTC $ 3.0282352   $ 0
्ुल / औित STEEM/USD $ 3.4607895   $ 83,674,018
steem ि,शल मचडडयका फीडि