X
BTC/USD
$ 11,156  -0.13%
BTC/EUR
€ 9,072  0.54%
BTC/CNY
¥ 75,200  3.87%
BTC/GBP
£ 8,035  0.03%
BTC/RUB
₽ 625,205  3.14%
BTC volume
$ 4.49B
Altcoin volume
$ 8.55B
Crypto market cap
$ 474.07B
    आखख़ििनकारी कीमत % 24 उचच 24 ्म 24 मकात्का # सिक्े बिकाजकाि आ्काि

steem

STEEM

$ 3.7832284 -12.60 % $ 4.3751710 $ 3.7832284 $ 3,490,460 252,015,198 $ 953,431,054
Steem

steem STEEM

आखख़ििनकारी कीमत
$ 3.7832284
%
-12.60 %
24 उचच
$ 4.3751710
24 ्म
$ 3.7832284
24 मकात्का
# सिक्े
252.01M
बिकाजकाि आ्काि
$ 953.43M
steem चकार्ट
steem बिकाजकाि
लेन-िेन ी ज,डच आखख़ििनकारी कीमत 24 मकात्का
Bittrex STEEM/BTC $ 3.8142421   $ 1,855,836
Binance STEEM/BTC $ 3.7885833   $ 916,885
Poloniex STEEM/BTC $ 3.6486868   $ 447,944
Binance STEEM/ETH $ 3.7786544   $ 220,499
Poloniex STEEM/ETH $ 3.6501371   $ 41,387
Hitbtc STEEM/BTC $ 4.2392864   $ 9,759
Tidex STEEM/BTC $ 3.8043133   $ 0
्ुल / औित STEEM/USD $ 3.7832284   $ 3,490,460
steem ि,शल मचडडयका फीडि