BTC/USD
$ 4,099  -0.42%
BTC/EUR
€ 3,557  0.18%
BTC/CNY
¥ 27,069  -1.57%
BTC/GBP
£ 3,067  -0.20%
BTC/RUB
₽ 259,321  -0.46%
BTC volume
$ 3.78B
Altcoin volume
$ 10.30B
Crypto market cap
$ 131.90B
    आखख़ििनकारी कीमत % 24 उचच 24 ्म 24 मकात्का # सिक्े बिकाजकाि आ्काि

steem

STEEM

$ 0.48179320 -2.45 % $ 0.51544059 $ 0.48159746 $ 5,766,368 252,015,198 $ 121,419,209
Steem

steem STEEM

आखख़ििनकारी कीमत
$ 0.48179320
%
-2.45 %
24 उचच
$ 0.51544059
24 ्म
$ 0.48159746
24 मकात्का
# सिक्े
252.01M
बिकाजकाि आ्काि
$ 121.41M
steem चकार्ट
steem बिकाजकाि
लेन-िेन ी ज,डच आखख़ििनकारी कीमत 24 मकात्का
UPbit STEEM/KRW $ 0.48175222   $ 2,392,653
Bithumb STEEM/KRW $ 0.48281786   $ 1,451,602
Binance STEEM/BTC $ 0.48117841   $ 1,343,092
Bittrex STEEM/BTC $ 0.47876022   $ 218,198
Hitbtc STEEM/BTC $ 0.48113742   $ 191,334
Poloniex STEEM/BTC $ 0.48298180   $ 109,660
Binance STEEM/ETH $ 0.48158827   $ 61,657
Poloniex STEEM/ETH $ 0.48134235   $ 3,853
Huobi STEEM/USDT $ 0.50068786   $ 0
Huobi STEEM/ETH $ 0.50228632   $ 0
Huobi STEEM/BTC $ 0.50072884   $ 0
्ुल / औित STEEM/USD $ 0.48179320   $ 5,766,368
steem ि,शल मचडडयका फीडि