BTC/USD
$ 16,550.35  1.19%
BTC/EUR
€ 13,780.14  0.70%
BTC/CNY
¥ 109,610.12  0.39%
BTC/GBP
£ 12,519.86  0.35%
BTC/RUB
₽ 971,975.43  0.25%
BTC volume
$ 5.34B
Altcoin volume
$ 18.06B
Crypto market cap
$ 519.15B
    आखख़ििनकारी कीमत % 24 उचच 24 ्म 24 मकात्का # सिक्े बिकाजकाि आ्काि

steem

STEEM

$ 1.9294393 +8.88 % $ 1.9308074 $ 1.7497156 $ 3,572,095 252,015,198 $ 486,248,032
Steem

steem STEEM

आखख़ििनकारी कीमत
$ 1.9294393
%
+8.88 %
24 उचच
$ 1.9308074
24 ्म
$ 1.7497156
24 मकात्का
# सिक्े
252.01M
बिकाजकाि आ्काि
$ 486.24M
steem चकार्ट
steem बिकाजकाि
लेन-िेन ी ज,डच आखख़ििनकारी कीमत 24 मकात्का
Bittrex STEEM/BTC $ 1.9843865   $ 2,580,749
Poloniex STEEM/BTC $ 1.8203726   $ 984,133
Hitbtc STEEM/BTC $ 2.6480553   $ 7,713
Livecoin STEEM/BTC $ 2.2895749   $ 0
Poloniex STEEM/ETH $ 2.0896467   $ 0
Tidex STEEM/BTC $ 0.8377785   $ 0
्ुल / औित STEEM/USD $ 1.9294393   $ 3,572,095
steem ि,शल मचडडयका फीडि