BTC/USD
$ 3,279  0.42%
BTC/EUR
€ 2,874  0.34%
BTC/CNY
¥ 22,755  0.41%
BTC/GBP
£ 2,555  0.26%
BTC/RUB
₽ 229,767  -0.26%
BTC volume
$ 1.34B
Altcoin volume
$ 5.08B
Crypto market cap
$ 97.66B
    आखख़ििनकारी कीमत % 24 उचच 24 ्म 24 मकात्का # सिक्े बिकाजकाि आ्काि

steem

STEEM

$ 0.21762582 +1.18 % $ 0.21874408 $ 0.21499476 $ 254,721 252,015,198 $ 54,845,014
Steem

steem STEEM

आखख़ििनकारी कीमत
$ 0.21762582
%
+1.18 %
24 उचच
$ 0.21874408
24 ्म
$ 0.21499476
24 मकात्का
# सिक्े
252.01M
बिकाजकाि आ्काि
$ 54.84M
steem चकार्ट
steem बिकाजकाि
लेन-िेन ी ज,डच आखख़ििनकारी कीमत 24 मकात्का
Binance STEEM/BTC $ 0.21808495   $ 130,791
UPbit STEEM/KRW $ 0.21637963   $ 57,351
Bittrex STEEM/BTC $ 0.21739626   $ 36,652
Binance STEEM/ETH $ 0.21782260   $ 15,317
Huobi STEEM/USDT $ 0.21998705   $ 6,163
Poloniex STEEM/BTC $ 0.21883923   $ 4,363
Huobi STEEM/BTC $ 0.21752744   $ 2,888
Huobi STEEM/ETH $ 0.21815054   $ 916
Poloniex STEEM/ETH $ 0.21844570   $ 213
Hitbtc STEEM/BTC $ 0.19676838   $ 66
Bithumb * STEEM/KRW $ 0.00032307   $ 17
्ुल / औित STEEM/USD $ 0.21762582   $ 254,721
steem ि,शल मचडडयका फीडि