BTC/USD
$ 3,759  2.08%
BTC/EUR
€ 3,291  2.92%
BTC/CNY
¥ 24,476  -0.94%
BTC/GBP
£ 2,905  2.56%
BTC/RUB
₽ 254,758  1.94%
BTC volume
$ 2.10B
Altcoin volume
$ 6.28B
Crypto market cap
$ 117.82B
    आखख़ििनकारी कीमत % 24 उचच 24 ्म 24 मकात्का # सिक्े बिकाजकाि आ्काि

adeptio

ADE

$ 0.00120293 +2.08 % $ 0.00120966 $ 0.00117367 $ 10
Adeptio

adeptio ADE

आखख़ििनकारी कीमत
$ 0.00120293
%
+2.08 %
24 उचच
$ 0.00120966
24 ्म
$ 0.00117367
24 मकात्का
# सिक्े
बिकाजकाि आ्काि
adeptio चकार्ट
adeptio बिकाजकाि
लेन-िेन ी ज,डच आखख़ििनकारी कीमत 24 मकात्का
Crex24 ADE/BTC $ 0.00120293   $ 10
BiteBTC ADE/BTC $ 0.00255623   $ 0
्ुल / औित ADE/USD $ 0.00120293   $ 10
adeptio ि,शल मचडडयका फीडि