BTC/USD
$ 4,047  -0.46%
BTC/EUR
€ 3,533  -0.19%
BTC/CNY
¥ 27,612  0.73%
BTC/GBP
£ 3,024  -0.60%
BTC/RUB
₽ 259,075  -0.12%
BTC volume
$ 2.85B
Altcoin volume
$ 9.31B
Crypto market cap
$ 131.43B
    आखख़ििनकारी कीमत % 24 उचच 24 ्म 24 मकात्का # सिक्े बिकाजकाि आ्काि

adeptio

ADE

$ 0.00149736 +2.30 % $ 0.00162496 $ 0.00125363 $ 238
Adeptio

adeptio ADE

आखख़ििनकारी कीमत
$ 0.00149736
%
+2.30 %
24 उचच
$ 0.00162496
24 ्म
$ 0.00125363
24 मकात्का
# सिक्े
बिकाजकाि आ्काि
adeptio चकार्ट
adeptio बिकाजकाि
लेन-िेन ी ज,डच आखख़ििनकारी कीमत 24 मकात्का
Crex24 ADE/BTC $ 0.00149736   $ 238
BiteBTC ADE/BTC $ 0.20639324   $ 0
्ुल / औित ADE/USD $ 0.00149736   $ 238
adeptio ि,शल मचडडयका फीडि