BTC/USD
$ 3,755  2.30%
BTC/EUR
€ 3,297  1.48%
BTC/CNY
¥ 25,580  2.56%
BTC/GBP
£ 2,887  2.01%
BTC/RUB
₽ 245,033  1.27%
BTC volume
$ 2.97B
Altcoin volume
$ 8.53B
Crypto market cap
$ 118.78B
    आखख़ििनकारी कीमत % 24 उचच 24 ्म 24 मकात्का # सिक्े बिकाजकाि आ्काि

bata

BTA

$ 0.02628211 +73.42 % $ 0.02636771 $ 0.01515540 5,050,556 $ 132,739
Bata

bata BTA

आखख़ििनकारी कीमत
$ 0.02628211
%
+73.42 %
24 उचच
$ 0.02636771
24 ्म
$ 0.01515540
24 मकात्का
# सिक्े
5.05M
बिकाजकाि आ्काि
$ 132.73K
bata चकार्ट
bata बिकाजकाि
लेन-िेन ी ज,डच आखख़ििनकारी कीमत 24 मकात्का
SouthXchange BTA/BTC $ 0.02628212   $ 0
Livecoin BTA/BTC $ 0.00003755   $ 0
Cryptopia BTA/BTC $ 0.01490572   $ 0
्ुल / औित BTA/USD $ 0.02628211   $ 0
bata ि,शल मचडडयका फीडि