BTC/USD
$ 3,492  3.16%
BTC/EUR
€ 3,058  2.44%
BTC/CNY
¥ 23,997  -1.33%
BTC/GBP
£ 2,735  1.39%
BTC/RUB
₽ 247,224  2.14%
BTC volume
$ 1.88B
Altcoin volume
$ 4.82B
Crypto market cap
$ 104.38B
    आखख़ििनकारी कीमत % 24 उचच 24 ्म 24 मकात्का # सिक्े बिकाजकाि आ्काि

bata

BTA

$ 0.00939329 +0.91 % $ 0.01154512 $ 0.00660111 $ 328 5,050,556 $ 47,441
Bata

bata BTA

आखख़ििनकारी कीमत
$ 0.00939329
%
+0.91 %
24 उचच
$ 0.01154512
24 ्म
$ 0.00660111
24 मकात्का
# सिक्े
5.05M
बिकाजकाि आ्काि
$ 47.44K
bata चकार्ट
bata बिकाजकाि
लेन-िेन ी ज,डच आखख़ििनकारी कीमत 24 मकात्का
Cryptopia BTA/BTC $ 0.00942821   $ 179
Livecoin BTA/BTC $ 0.00914886   $ 129
SouthXchange BTA/BTC $ 0.01047579   $ 20
्ुल / औित BTA/USD $ 0.00939329   $ 328
bata ि,शल मचडडयका फीडि