BTC/USD
$ 3,638  0.15%
BTC/EUR
€ 3,212  -0.02%
BTC/CNY
¥ 24,700  -1.86%
BTC/GBP
£ 2,802  -0.35%
BTC/RUB
₽ 238,716  -0.28%
BTC volume
$ 2.10B
Altcoin volume
$ 6.55B
Crypto market cap
$ 114.24B
    आखख़ििनकारी कीमत % 24 उचच 24 ्म 24 मकात्का # सिक्े बिकाजकाि आ्काि

bitcoinwspectrum

BWS

$ 0.00065486 -18.06 % $ 0.00080324 $ 0.00065341 $ 44 100,295,899 $ 65,680
Bitcoinwspectrum

bitcoinwspectrum BWS

आखख़ििनकारी कीमत
$ 0.00065486
%
-18.06 %
24 उचच
$ 0.00080324
24 ्म
$ 0.00065341
24 मकात्का
# सिक्े
100.29M
बिकाजकाि आ्काि
$ 65.68K
bitcoinwspectrum चकार्ट
bitcoinwspectrum बिकाजकाि
लेन-िेन ी ज,डच आखख़ििनकारी कीमत 24 मकात्का
SouthXchange BWS/BTC $ 0.00065486   $ 44
Stex BWS/BTC $ 0.00047296   $ 0
CryptoBridge BWS/BTC $ 0.00047296   $ 0
्ुल / औित BWS/USD $ 0.00065486   $ 44
bitcoinwspectrum ि,शल मचडडयका फीडि