BTC/USD
$ 4,011  1.06%
BTC/EUR
€ 3,508  0.97%
BTC/CNY
¥ 27,168  3.70%
BTC/GBP
£ 3,029  0.70%
BTC/RUB
₽ 255,272  0.50%
BTC volume
$ 2.86B
Altcoin volume
$ 8.09B
Crypto market cap
$ 127.48B
    आखख़ििनकारी कीमत % 24 उचच 24 ्म 24 मकात्का # सिक्े बिकाजकाि आ्काि

ethergem

EGEM

$ 0.01135227 +1.06 % $ 0.01170867 $ 0.01070849 $ 9,625 8,297,725 $ 94,198
Ethergem

ethergem EGEM

आखख़ििनकारी कीमत
$ 0.01135227
%
+1.06 %
24 उचच
$ 0.01170867
24 ्म
$ 0.01070849
24 मकात्का
# सिक्े
8.29M
बिकाजकाि आ्काि
$ 94.19K
ethergem चकार्ट
ethergem बिकाजकाि
लेन-िेन ी ज,डच आखख़ििनकारी कीमत 24 मकात्का
Graviex EGEM/BTC $ 0.01139238   $ 9,296
Stex EGEM/BTC $ 0.01030931   $ 329
्ुल / औित EGEM/USD $ 0.01135227   $ 9,625
ethergem ि,शल मचडडयका फीडि