BTC/USD
$ 3,771.91  2.97%
BTC/EUR
€ 3,167.81  2.54%
BTC/CNY
¥ 22,611.82  1.91%
BTC/GBP
£ 2,806.02  2.25%
BTC/RUB
₽ 221,197.20  1.59%
BTC volume
$ 461.26M
Altcoin volume
$ 764.86M
Crypto market cap
$ 132.54B
    आखख़ििनकारी कीमत % 24 उचच 24 ्म 24 मकात्का # सिक्े बिकाजकाि आ्काि

gridcoin

GRC

$ 0.0312562 +2.37 % $ 0.0319986 $ 0.0303997 $ 42,469 374,284,769 $ 11,698,735
Gridcoin

gridcoin GRC

आखख़ििनकारी कीमत
$ 0.0312562
%
+2.37 %
24 उचच
$ 0.0319986
24 ्म
$ 0.0303997
24 मकात्का
# सिक्े
374.28M
बिकाजकाि आ्काि
$ 11.69M
gridcoin चकार्ट
gridcoin बिकाजकाि
लेन-िेन ी ज,डच आखख़ििनकारी कीमत 24 मकात्का
Bittrex GRC/BTC $ 0.0310806   $ 23,526
Poloniex GRC/BTC $ 0.0314955   $ 17,771
C-CEX GRC/BTC $ 0.0311560   $ 1,173
्ुल / औित GRC/BTC $ 0.0312562   $ 42,469
gridcoin ि,शल मचडडयका फीडि