X
BTC/USD
$ 11,247  -1.05%
BTC/EUR
€ 9,273  -1.25%
BTC/CNY
¥ 81,471  -0.04%
BTC/GBP
£ 8,226  -2.14%
BTC/RUB
₽ 668,055  -6.64%
BTC volume
$ 10.61B
Altcoin volume
$ 23.83B
Crypto market cap
$ 531.92B
    आखख़ििनकारी कीमत % 24 उचच 24 ्म 24 मकात्का # सिक्े बिकाजकाि आ्काि

gridcoin

GRC

$ 0.09987121 +7.16 % $ 0.10138296 $ 0.09020061 $ 926,706 374,284,769 $ 37,380,273
Gridcoin

gridcoin GRC

आखख़ििनकारी कीमत
$ 0.09987121
%
+7.16 %
24 उचच
$ 0.10138296
24 ्म
$ 0.09020061
24 मकात्का
# सिक्े
374.28M
बिकाजकाि आ्काि
$ 37.38M
gridcoin चकार्ट
gridcoin बिकाजकाि
लेन-िेन ी ज,डच आखख़ििनकारी कीमत 24 मकात्का
Bittrex GRC/BTC $ 0.09953382   $ 504,427
Poloniex GRC/BTC $ 0.10009616   $ 410,923
C-CEX GRC/BTC $ 0.10403252   $ 9,393
्ुल / औित GRC/USD $ 0.09987121   $ 926,706
gridcoin ि,शल मचडडयका फीडि