BTC/USD
$ 7,728.42  -0.62%
BTC/EUR
€ 6,559.48  -0.68%
BTC/CNY
¥ 50,600.00  -1.25%
BTC/GBP
£ 5,910.64  -0.68%
BTC/RUB
₽ 435,672.69  -0.74%
BTC volume
$ 1.56B
Altcoin volume
$ 3.96B
Crypto market cap
$ 234.65B
    आखख़ििनकारी कीमत % 24 उचच 24 ्म 24 मकात्का # सिक्े बिकाजकाि आ्काि

gridcoin

GRC

$ 0.0398787 -3.43 % $ 0.0415188 $ 0.0394240 $ 30,307 374,284,769 $ 14,925,979
Gridcoin

gridcoin GRC

आखख़ििनकारी कीमत
$ 0.0398787
%
-3.43 %
24 उचच
$ 0.0415188
24 ्म
$ 0.0394240
24 मकात्का
# सिक्े
374.28M
बिकाजकाि आ्काि
$ 14.92M
gridcoin चकार्ट
gridcoin बिकाजकाि
लेन-िेन ी ज,डच आखख़ििनकारी कीमत 24 मकात्का
Bittrex GRC/BTC $ 0.0400332   $ 16,812
Poloniex GRC/BTC $ 0.0397241   $ 13,341
C-CEX GRC/BTC $ 0.0409607   $ 155
्ुल / औित GRC/USD $ 0.0398787   $ 30,307
gridcoin ि,शल मचडडयका फीडि