BTC/USD
$ 6,730  -0.63%
BTC/EUR
€ 5,805  -0.65%
BTC/CNY
¥ 43,282  -2.74%
BTC/GBP
£ 5,111  -0.94%
BTC/RUB
₽ 425,085  0.40%
BTC volume
$ 1.19B
Altcoin volume
$ 4.54B
Crypto market cap
$ 280.12B
    आखख़ििनकारी कीमत % 24 उचच 24 ्म 24 मकात्का # सिक्े बिकाजकाि आ्काि

gridcoin

GRC

$ 0.02927572 -5.62 % $ 0.03215743 $ 0.02920191 $ 45,263 374,284,769 $ 10,957,456
Gridcoin

gridcoin GRC

आखख़ििनकारी कीमत
$ 0.02927572
%
-5.62 %
24 उचच
$ 0.03215743
24 ्म
$ 0.02920191
24 मकात्का
# सिक्े
374.28M
बिकाजकाि आ्काि
$ 10.95M
gridcoin चकार्ट
gridcoin बिकाजकाि
लेन-िेन ी ज,डच आखख़ििनकारी कीमत 24 मकात्का
Bittrex GRC/BTC $ 0.02907382   $ 20,140
Poloniex GRC/BTC $ 0.02988143   $ 15,002
Trade By Trade GRC/USDT $ 0.02846812   $ 5,520
Trade By Trade GRC/BTC $ 0.02893922   $ 4,224
C-CEX GRC/BTC $ 0.02860272   $ 376
्ुल / औित GRC/USD $ 0.02927572   $ 45,263
gridcoin ि,शल मचडडयका फीडि