BTC/USD
$ 4,126  0.24%
BTC/EUR
€ 3,554  0.10%
BTC/CNY
¥ 27,089  -1.49%
BTC/GBP
£ 3,068  -0.14%
BTC/RUB
₽ 260,333  -0.07%
BTC volume
$ 3.53B
Altcoin volume
$ 10.03B
Crypto market cap
$ 133.21B
    आखख़ििनकारी कीमत % 24 उचच 24 ्म 24 मकात्का # सिक्े बिकाजकाि आ्काि

moin

MOIN

$ 0.01369822 +0.55 % $ 0.01374182 $ 0.01356107 $ 106 11,792,682 $ 161,539
Moin

moin MOIN

आखख़ििनकारी कीमत
$ 0.01369822
%
+0.55 %
24 उचच
$ 0.01374182
24 ्म
$ 0.01356107
24 मकात्का
# सिक्े
11.79M
बिकाजकाि आ्काि
$ 161.53K
moin चकार्ट
moin बिकाजकाि
लेन-िेन ी ज,डच आखख़ििनकारी कीमत 24 मकात्का
Livecoin MOIN/BTC $ 0.01369822   $ 106
CoinExchange.io MOIN/BTC $ 0.01299681   $ 0
C-CEX MOIN/BTC $ 0.00882958   $ 0
Cryptopia MOIN/BTC $ 0.01254295   $ 0
्ुल / औित MOIN/USD $ 0.01369822   $ 106
moin ि,शल मचडडयका फीडि