BTC/USD
$ 3,675  -0.20%
BTC/EUR
€ 3,213  0.51%
BTC/CNY
¥ 24,129  -2.35%
BTC/GBP
£ 2,839  0.23%
BTC/RUB
₽ 250,217  0.12%
BTC volume
$ 1.89B
Altcoin volume
$ 6.00B
Crypto market cap
$ 115.22B
    आखख़ििनकारी कीमत % 24 उचच 24 ्म 24 मकात्का # सिक्े बिकाजकाि आ्काि

moin

MOIN

$ 0.01043965 0 % $ 0.01043965 $ 0.01043965 11,665,602 $ 121,785
Moin

moin MOIN

आखख़ििनकारी कीमत
$ 0.01043965
%
0 %
24 उचच
$ 0.01043965
24 ्म
$ 0.01043965
24 मकात्का
# सिक्े
11.66M
बिकाजकाि आ्काि
$ 121.78K
moin चकार्ट
moin बिकाजकाि
लेन-िेन ी ज,डच आखख़ििनकारी कीमत 24 मकात्का
C-CEX MOIN/BTC $ 0.00786475   $ 0
Cryptopia MOIN/BTC $ 0.01117235   $ 0
Livecoin MOIN/BTC $ 0.00003675   $ 0
CoinExchange.io MOIN/BTC $ 0.01029032   $ 0
्ुल / औित MOIN/USD $ 0.01043965   $ 0
moin ि,शल मचडडयका फीडि