BTC/USD
$ 3,763  2.18%
BTC/EUR
€ 3,310  3.52%
BTC/CNY
¥ 24,720  0.04%
BTC/GBP
£ 2,921  3.14%
BTC/RUB
₽ 256,312  2.56%
BTC volume
$ 2.05B
Altcoin volume
$ 6.26B
Crypto market cap
$ 118.08B
    आखख़ििनकारी कीमत % 24 उचच 24 ्म 24 मकात्का # सिक्े बिकाजकाि आ्काि

upfiring

UFR

$ 0.16876942 +36.93 % $ 0.16972559 $ 0.11367782 $ 14,455
Upfiring

upfiring UFR

आखख़ििनकारी कीमत
$ 0.16876942
%
+36.93 %
24 उचच
$ 0.16972559
24 ्म
$ 0.11367782
24 मकात्का
# सिक्े
बिकाजकाि आ्काि
upfiring चकार्ट
upfiring बिकाजकाि
लेन-िेन ी ज,डच आखख़ििनकारी कीमत 24 मकात्का
Coss.io UFR/BTC $ 0.16933387   $ 11,481
Coss.io UFR/ETH $ 0.18009598   $ 2,434
ForkDelta UFR/ETH $ 0.10525041   $ 537
Cryptopia UFR/BTC $ 0.08222100   $ 0
्ुल / औित UFR/USD $ 0.16876942   $ 14,455
upfiring ि,शल मचडडयका फीडि