BTC/USD
$ 4,037  -1.92%
BTC/EUR
€ 3,515  -1.00%
BTC/CNY
¥ 27,297  -0.74%
BTC/GBP
£ 3,041  -1.05%
BTC/RUB
₽ 256,601  -1.50%
BTC volume
$ 4.14B
Altcoin volume
$ 10.85B
Crypto market cap
$ 129.54B
    आखख़ििनकारी कीमत % 24 उचच 24 ्म 24 मकात्का # सिक्े बिकाजकाि आ्काि

upfiring

UFR

$ 0.06794359 -1.97 % $ 0.06973414 $ 0.06194477 $ 2,762
Upfiring

upfiring UFR

आखख़ििनकारी कीमत
$ 0.06794359
%
-1.97 %
24 उचच
$ 0.06973414
24 ्म
$ 0.06194477
24 मकात्का
# सिक्े
बिकाजकाि आ्काि
upfiring चकार्ट
upfiring बिकाजकाि
लेन-िेन ी ज,डच आखख़ििनकारी कीमत 24 मकात्का
Coss.io UFR/BTC $ 0.07226325   $ 1,651
Coss.io UFR/ETH $ 0.06148431   $ 1,110
Cryptopia UFR/BTC $ 0.08820960   $ 0
ForkDelta UFR/ETH $ 0.04109720   $ 0
्ुल / औित UFR/USD $ 0.06794359   $ 2,762
upfiring ि,शल मचडडयका फीडि