BTC/USD
$ 4,014  1.12%
BTC/EUR
€ 3,510  1.03%
BTC/CNY
¥ 26,900  2.67%
BTC/GBP
£ 3,029  0.72%
BTC/RUB
₽ 256,718  1.07%
BTC volume
$ 2.87B
Altcoin volume
$ 8.11B
Crypto market cap
$ 127.58B
    आखख़ििनकारी कीमत % 24 उचच 24 ्म 24 मकात्का # सिक्े बिकाजकाि आ्काि

zenad

ZND

$ 0.00024082 +21.34 % $ 0.00024092 $ 0.00019830 $ 8
Zenad

zenad ZND

आखख़ििनकारी कीमत
$ 0.00024082
%
+21.34 %
24 उचच
$ 0.00024092
24 ्म
$ 0.00019830
24 मकात्का
$ 8
# सिक्े
बिकाजकाि आ्काि
zenad चकार्ट
zenad बिकाजकाि
लेन-िेन ी ज,डच आखख़ििनकारी कीमत 24 मकात्का
Graviex ZND/BTC $ 0.00024083   $ 8
zenad ि,शल मचडडयका फीडि