X
BTC/USD
$ 12,470  7.66%
BTC/EUR
€ 10,206  6.65%
BTC/CNY
¥ 87,178  10.69%
BTC/GBP
£ 9,023  5.80%
BTC/RUB
₽ 758,826  4.46%
BTC volume
$ 4.77B
Altcoin volume
$ 13.02B
Crypto market cap
$ 612.78B
    आखख़ििनकारी कीमत % 24 उचच 24 ्म 24 मकात्का # सिक्े बिकाजकाि आ्काि

iota

IOT

$ 2.9794983 +10.50 % $ 2.9845899 $ 2.6961254 $ 92,357,785 2,779,530,283 $ 8,281,605,670
Iota

iota IOT

आखख़ििनकारी कीमत
$ 2.9794983
%
+10.50 %
24 उचच
$ 2.9845899
24 ्म
$ 2.6961254
24 मकात्का
# सिक्े
2.77B
बिकाजकाि आ्काि
$ 8.28B
iota चकार्ट
iota बिकाजकाि
लेन-िेन ी ज,डच आखख़ििनकारी कीमत 24 मकात्का
Bitfinex IOT/USD $ 2.9758821   $ 48,965,642
Binance IOTA/BTC $ 2.9836133   $ 18,755,375
Bitfinex IOT/BTC $ 2.9890999   $ 14,619,168
OKEX IOTA/BTC $ 2.9793736   $ 5,128,564
OKEX IOTA/USDT $ 2.9809946   $ 3,900,575
OKEX IOTA/ETH $ 2.9762562   $ 1,004,007
्ुल / औित IOT/USD $ 2.9794983   $ 92,357,785
iota ि,शल मचडडयका फीडि