BTC/USD
$ 6,467  -0.10%
BTC/EUR
€ 5,621  -0.19%
BTC/CNY
¥ 44,998  2.88%
BTC/GBP
£ 4,973  -0.61%
BTC/RUB
₽ 435,691  0.29%
BTC volume
$ 1.62B
Altcoin volume
$ 4.57B
Crypto market cap
$ 201.54B
    आखख़ििनकारी कीमत % 24 उचच 24 ्म 24 मकात्का # सिक्े बिकाजकाि आ्काि

iota

IOT

$ 0.48944461 -0.46 % $ 0.49689435 $ 0.48523607 $ 4,163,027 2,779,530,283 $ 1,360,426,115
Iota

iota IOT

आखख़ििनकारी कीमत
$ 0.48944461
%
-0.46 %
24 उचच
$ 0.49689435
24 ्म
$ 0.48523607
24 मकात्का
# सिक्े
2.77B
बिकाजकाि आ्काि
$ 1.36B
iota चकार्ट
iota बिकाजकाि
लेन-िेन ी ज,डच आखख़ििनकारी कीमत 24 मकात्का
Binance IOTA/BTC $ 0.48634032   $ 2,234,601
Bitfinex IOT/USD $ 0.49571789   $ 1,346,114
Bitfinex IOT/BTC $ 0.48873321   $ 226,713
OKEX IOTA/BTC $ 0.48601695   $ 127,349
Huobi IOTA/USDT $ 0.48537022   $ 108,717
OKEX IOTA/USDT $ 0.48569359   $ 59,475
Huobi IOTA/ETH $ 0.48569359   $ 24,803
Huobi IOTA/BTC $ 0.48569359   $ 24,287
OKEX IOTA/ETH $ 0.48562891   $ 11,180
Cobinhood MIOTA/BTC $ 0.60650259   $ 115
Cobinhood MIOTA/ETH $ 0.53335752   $ 0
्ुल / औित IOT/USD $ 0.48944461   $ 4,163,027
iota ि,शल मचडडयका फीडि