X
BTC/USD
$ 8,498  2.72%
BTC/EUR
€ 6,932  3.12%
BTC/CNY
¥ 54,835  3.89%
BTC/GBP
£ 6,082  2.97%
BTC/RUB
₽ 485,177  3.05%
BTC volume
$ 2.85B
Altcoin volume
$ 10.12B
Crypto market cap
$ 369.42B
    आखख़ििनकारी कीमत % 24 उचच 24 ्म 24 मकात्का # सिक्े बिकाजकाि आ्काि

iota

IOT

$ 1.9281526 +9.07 % $ 1.9423985 $ 1.7351390 $ 78,619,579 2,779,530,283 $ 5,359,358,542
Iota

iota IOT

आखख़ििनकारी कीमत
$ 1.9281526
%
+9.07 %
24 उचच
$ 1.9423985
24 ्म
$ 1.7351390
24 मकात्का
# सिक्े
2.77B
बिकाजकाि आ्काि
$ 5.35B
iota चकार्ट
iota बिकाजकाि
लेन-िेन ी ज,डच आखख़ििनकारी कीमत 24 मकात्का
Bitfinex IOT/USD $ 1.9307870   $ 29,793,981
Binance IOTA/BTC $ 1.9252632   $ 25,550,873
OKEX IOTA/BTC $ 1.9306171   $ 9,462,762
Bitfinex IOT/BTC $ 1.9300222   $ 6,701,763
OKEX IOTA/USDT $ 1.9307870   $ 5,677,735
OKEX IOTA/ETH $ 1.9242434   $ 1,432,182
्ुल / औित IOT/USD $ 1.9281526   $ 78,619,579
iota ि,शल मचडडयका फीडि