X
BTC/USD
$ 7,347  -1.89%
BTC/EUR
€ 6,290  -2.44%
BTC/CNY
¥ 48,495  -2.81%
BTC/GBP
£ 5,612  -2.64%
BTC/RUB
₽ 473,265  -0.56%
BTC volume
$ 2.66B
Altcoin volume
$ 6.26B
Crypto market cap
$ 268.04B
    आखख़ििनकारी कीमत % 24 उचच 24 ्म 24 मकात्का # सिक्े बिकाजकाि आ्काि

iota

IOT

$ 0.96213834 -7.86 % $ 1.0442135 $ 0.95037656 $ 33,119,626 2,779,530,283 $ 2,674,292,652
Iota

iota IOT

आखख़ििनकारी कीमत
$ 0.96213834
%
-7.86 %
24 उचच
$ 1.0442135
24 ्म
$ 0.95037656
24 मकात्का
# सिक्े
2.77B
बिकाजकाि आ्काि
$ 2.67B
iota चकार्ट
iota बिकाजकाि
लेन-िेन ी ज,डच आखख़ििनकारी कीमत 24 मकात्का
Bitfinex IOT/USD $ 0.96008124   $ 14,590,223
OKEX IOTA/USDT $ 0.96419545   $ 7,662,665
OKEX IOTA/BTC $ 0.96412199   $ 3,679,647
Binance IOTA/BTC $ 0.96485667   $ 2,569,113
Bitfinex IOT/BTC $ 0.96228528   $ 2,317,636
OKEX IOTA/ETH $ 0.96353424   $ 1,084,947
Huobi IOTA/USDT $ 0.96250569   $ 539,068
Huobi IOTA/BTC $ 0.96375465   $ 412,029
Huobi IOTA/ETH $ 0.96199141   $ 274,529
Cobinhood MIOTA/BTC $ 0.57143495   $ 1,625
Cobinhood MIOTA/ETH $ 1.0291413   $ 543
्ुल / औित IOT/USD $ 0.96213834   $ 33,119,626
iota ि,शल मचडडयका फीडि