BTC/USD
$ 3,411  0.77%
BTC/EUR
€ 2,980  -0.16%
BTC/CNY
¥ 23,689  -2.60%
BTC/GBP
£ 2,680  -0.62%
BTC/RUB
₽ 239,658  -0.99%
BTC volume
$ 1.84B
Altcoin volume
$ 5.24B
Crypto market cap
$ 101.79B
    आखख़ििनकारी कीमत % 24 उचच 24 ्म 24 मकात्का # सिक्े बिकाजकाि आ्काि

platincoin

PLC

$ 4.0008968 -3.93 % $ 4.1643628 $ 3.9982086 $ 1,264,228
Platincoin

platincoin PLC

आखख़ििनकारी कीमत
$ 4.0008968
%
-3.93 %
24 उचच
$ 4.1643628
24 ्म
$ 3.9982086
24 मकात्का
# सिक्े
बिकाजकाि आ्काि
platincoin चकार्ट
platincoin बिकाजकाि
लेन-िेन ी ज,डच आखख़ििनकारी कीमत 24 मकात्का
Exrates PLC/USD $ 4.1449860   $ 376,593
Exrates PLC/BTC $ 3.2145464   $ 363,776
Exrates PLC/ETH $ 4.5919558   $ 257,990
BitForex PLC/USDT $ 4.2862780   $ 172,836
Yobit PLC/BTC $ 4.4773053   $ 39,692
BitForex PLC/ETH $ 4.2064558   $ 34,393
Yobit PLC/USD $ 4.5798119   $ 20,825
TopBtc PLC/BTC $ 4.1275547   $ 0
्ुल / औित PLC/USD $ 4.0008968   $ 1,264,228
platincoin ि,शल मचडडयका फीडि