BTC/USD
$ 3,945  -0.46%
BTC/EUR
€ 3,442  -0.36%
BTC/CNY
¥ 28,265  4.30%
BTC/GBP
£ 2,990  -0.35%
BTC/RUB
₽ 253,853  -0.53%
BTC volume
$ 3.70B
Altcoin volume
$ 10.53B
Crypto market cap
$ 124.77B
    आखख़ििनकारी कीमत % 24 उचच 24 ्म 24 मकात्का # सिक्े बिकाजकाि आ्काि

platincoin

PLC

$ 18.535499 -0.08 % $ 18.573995 $ 18.447184 $ 3,310,666
Platincoin

platincoin PLC

आखख़ििनकारी कीमत
$ 18.535499
%
-0.08 %
24 उचच
$ 18.573995
24 ्म
$ 18.447184
24 मकात्का
# सिक्े
बिकाजकाि आ्काि
platincoin चकार्ट
platincoin बिकाजकाि
लेन-िेन ी ज,डच आखख़ििनकारी कीमत 24 मकात्का
BitForex PLC/USDT $ 16.840824   $ 983,826
BitForex PLC/BTC $ 16.787840   $ 811,397
BitForex PLC/ETH $ 16.510694   $ 507,211
Exrates PLC/USD $ 21.674806   $ 410,672
Exrates PLC/BTC $ 23.256492   $ 345,385
Exrates PLC/ETH $ 23.286554   $ 249,341
Yobit PLC/USD $ 23.336618   $ 1,186
Yobit PLC/BTC $ 22.510623   $ 308
TopBtc PLC/BTC $ 13.326689   $ 0
्ुल / औित PLC/USD $ 18.535499   $ 3,310,666
platincoin ि,शल मचडडयका फीडि