BTC/USD
$ 32,827  1.68%
BTC/EUR
€ 26,913  1.42%
BTC/CNY
¥ 217,373  1.63%
BTC/GBP
£ 23,931  1.57%
BTC/RUB
₽ 2,329,675  0.76%
BTC volume
$ 11.76B
Altcoin volume
$ 42.71B
Crypto market cap
$ 947.25B
    Last price % 24 high 24 low 24 volume # Coins Market cap

Binancecoin

BNB

$ 42.77 +2.11 % $ 42.87 $ 41.86 $ 195.39M 99.01M $ 4.23B
Binancecoin

Binancecoin BNB

Last price
$ 42.77
%
+2.11 %
24 high
$ 42.87
24 low
$ 41.86
24 volume
# Coins
99.01M
Market cap
$ 4.23B
Binancecoin BNB rates
Binancecoin calculator
=
Binancecoin Charts
Binancecoin BNB exchange rates
1 BNB = UNITS % 1 UNIT = BNB
US Dollar BNB to USD 42.770435 2.12% USD to BNB 0.02338064
Chinese Yuan BNB to CNY 283.21285 2.07% CNY to BNB 0.00353091
Euro BNB to EUR 35.064626 1.87% EUR to BNB 0.02851877
British Pound BNB to GBP 31.180083 2.00% GBP to BNB 0.03207176
Russian Rouble BNB to RUB 3,035.310 1.19% RUB to BNB 0.00032946
Canadian Dollar BNB to CAD 54.176961 2.07% CAD to BNB 0.01845803
Japanese Yen BNB to JPY 4,431.598 1.97% JPY to BNB 0.00022565
Hong Kong Dollar BNB to HKD 325.26414 0.42% HKD to BNB 0.00307442
Brazilian Real BNB to BRL 233.37676 1.43% BRL to BNB 0.00428492
Indonesian Rupiah BNB to IDR 595,205.7 1.53% IDR to BNB 0.00000168
Australian Dollar BNB to AUD 55.424834 1.85% AUD to BNB 0.01804245
South-Korean Won BNB to KRW 46,936.12 1.83% KRW to BNB 0.00002131
Indian Rupee BNB to INR 3,325.963 1.64% INR to BNB 0.00030066
Turkish Lira BNB to TRY 312.87633 1.33% TRY to BNB 0.00319615
South African Rand BNB to ZAR 667.23144 1.92% ZAR to BNB 0.00149873
Ethereum BNB to ETH 0.02928881 -2.88% ETH to BNB 34.142732
US Dollar Tether BNB to USDT 42.711549 2.14% USDT to BNB 0.02341287
Polish Zloty BNB to PLN 158.30099 1.10% PLN to BNB 0.00631708
Swiss Franc BNB to CHF 37.783810 2.19% CHF to BNB 0.02646636
Thai Baht BNB to THB 1,280.743 1.14% THB to BNB 0.00078080

We will update this as soon as possible. If you like to help, you can contact us.