BTC/USD
$ 12,437  4.32%
BTC/EUR
€ 10,495  4.10%
BTC/CNY
¥ 78,878  -1.28%
BTC/GBP
£ 9,512  3.20%
BTC/RUB
₽ 945,138  3.71%
BTC volume
$ 7.66B
Altcoin volume
$ 12.59B
Crypto market cap
$ 351.40B
    Last price % 24 high 24 low 24 volume # Coins Market cap

Binancecoin

BNB

$ 29.49 +2.26 % $ 29.67 $ 28.68 $ 124.97M 99.01M $ 2.92B
Binancecoin

Binancecoin BNB

Last price
$ 29.49
%
+2.26 %
24 high
$ 29.67
24 low
$ 28.68
24 volume
# Coins
99.01M
Market cap
$ 2.92B
Binancecoin BNB rates
Binancecoin calculator
=
Binancecoin Charts
Binancecoin BNB exchange rates
1 BNB = UNITS % 1 UNIT = BNB
US Dollar BNB to USD 29.493278 2.26% USD to BNB 0.03390603
Chinese Yuan BNB to CNY 187.05913 -3.23% CNY to BNB 0.00534590
Euro BNB to EUR 24.888571 2.04% EUR to BNB 0.04017908
British Pound BNB to GBP 22.556946 1.16% GBP to BNB 0.04433224
Russian Rouble BNB to RUB 2,241.395 1.66% RUB to BNB 0.00044615
Canadian Dollar BNB to CAD 38.837216 2.04% CAD to BNB 0.02574850
Japanese Yen BNB to JPY 3,083.793 1.38% JPY to BNB 0.00032428
Hong Kong Dollar BNB to HKD 226.10853 0.71% HKD to BNB 0.00442265
Brazilian Real BNB to BRL 165.13151 1.82% BRL to BNB 0.00605578
Indonesian Rupiah BNB to IDR 428,203.7 1.74% IDR to BNB 0.00000234
Australian Dollar BNB to AUD 41.521724 1.19% AUD to BNB 0.02408378
South-Korean Won BNB to KRW 33,315.72 0.96% KRW to BNB 0.00003002
Indian Rupee BNB to INR 2,194.823 1.12% INR to BNB 0.00045562
Turkish Lira BNB to TRY 232.17334 2.07% TRY to BNB 0.00430713
South African Rand BNB to ZAR 496.75860 2.01% ZAR to BNB 0.00201305
Ethereum BNB to ETH 0.07713130 -1.02% ETH to BNB 12.964905
US Dollar Tether BNB to USDT 29.457095 2.33% USDT to BNB 0.03394768
Polish Zloty BNB to PLN 113.50679 2.69% PLN to BNB 0.00881005
Swiss Franc BNB to CHF 26.644950 1.78% CHF to BNB 0.03753056
Thai Baht BNB to THB 917.57292 1.70% THB to BNB 0.00108983

We will update this as soon as possible. If you like to help, you can contact us.