X
BTC/USD
$ 11,286  -0.71%
BTC/EUR
€ 9,320  -0.75%
BTC/CNY
¥ 81,471  -0.04%
BTC/GBP
£ 8,293  -1.35%
BTC/RUB
₽ 669,605  -6.42%
BTC volume
$ 10.65B
Altcoin volume
$ 23.98B
Crypto market cap
$ 534.44B
    आखख़ििनकारी कीमत % 24 उचच 24 ्म 24 मकात्का # सिक्े बिकाजकाि आ्काि

bitcoin

BTC/USD

$ 11,285.72 -0.71 % $ 11,827.16 $ 10,483.66 $ 3,631,602,127 16,792,050 $ 189,510,399,146
Bitcoin

bitcoin BTC/USD

आखख़ििनकारी कीमत
$ 11,285.72
%
-0.71 %
24 उचच
$ 11,827.16
24 ्म
$ 10,483.66
24 मकात्का
# सिक्े
16.79M
बिकाजकाि आ्काि
$ 189.51B
bitcoin चकार्ट
bitcoin बिकाजकाि
लेन-िेन ी ज,डच आखख़ििनकारी कीमत 24 मकात्का
Bitfinex BTC/USD $ 11,055.00   $ 1,551,686,365
GDAX BTC/USD $ 11,312.00   $ 739,129,176
Bitstamp BTC/USD $ 11,328.10   $ 462,799,193
Gemini BTC/USD $ 11,370.42   $ 270,685,390
Quoine BTC/USD $ 11,950.31   $ 225,769,566
Kraken BTC/USD $ 11,363.50   $ 125,142,147
CEX.IO BTC/USD $ 11,984.46   $ 72,407,874
itBit BTC/USD $ 11,354.95   $ 66,467,775
Lakebtc BTC/USD $ 12,017.01   $ 37,673,412
Exmo BTC/USD $ 12,039.37   $ 29,143,870
WEX BTC/USD $ 11,554.12   $ 27,726,397
Livecoin BTC/USD $ 12,477.50   $ 11,846,648
Okcoin BTC/USD $ 12,649.05   $ 5,778,213
QuadrigaCX BTC/USD $ 11,100.01   $ 2,062,767
<<  िभच दिखकाएँ  >>
Bitex BTC/USD $ 10,698.61   $ 1,284,304
BTCC BTC/USD $ 11,435.00   $ 690,501
Bitbay BTC/USD $ 11,989.00   $ 429,169
C-CEX BTC/USD $ 11,957.00   $ 287,088
Coinfloor BTC/USD $ 11,407.00   $ 239,860
Gatecoin BTC/USD $ 12,749.90   $ 240,264
Bitkonan BTC/USD $ 12,299.99   $ 112,150
्ुल / औित BTC/USD $ 11,285.72   $ 3,631,602,127
Other fiat   $ 6,944,706,637
्ुल USD 24 मकात्का   $ 10,576,308,765
bitcoin ि,शल मचडडयका फीडि